Οι Υπηρεσίες μας

"Στα Χαμόγελα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ΑΜΕΑ με ιδιαίτερη εστίαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών."

Οι Υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι...